De vluchtelingen van de president

Oeganda geeft vluchtelingen een land om in te leven. Een progressief paradijs, volgens Europa. Maar voor de 1,2 miljoen ontheemden valt er weinig te genieten. President Museveni windt de internationale gemeenschap om zijn vinger…

Lesen Sie den ganzen Artikel im De Groene Amsterdammer.

Photo: Kristof Vadino